Przejdź do treści

Patenty

Poniżej znajduje się lista patentów zgromadzona przez zakład Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych od momentu połączenia się w 2017r.

Zgromadzone patenty dotyczą dyscypliny naukowej: Inżynieria Materiałowa.

Treść (rozbudowana)
2023

Tekstroniczny system diagnostyczny do monitorowania poziomu wibracji w siedziskach o zwiększonej ekspozycji na drgania

Numer patentu: 242086

Twórcy:
Michał Frydrysiak
Zbigniew Pawliczak

0
2022

Tekstylny opatrunek diagnostyczno-leczniczy, przeznaczony zwłaszcza do zaopatrywania ran stóp osób z zespołem stopy cukrzycowej

Numer patentu: 240646

Twórcy:
Zbigniew Mikołajczyk
Iwona Nowak

Michał Mik


Zespół grzebieni igielnicowych formujących ściany boczne dzianin w osnowarce dla dzianin 3D

Numer patentu: 239916

Twórcy:
Zbigniew Mikołajczyk
Andrzej Michalak


Układ napędu grzebieni igielnicowych formujących warstwę wypełniającą dzianiny 3D

Numer patentu: 239915

Twórcy:
Zbigniew Mikołajczyk
Andrzej Michalak

0
2021

Przyrząd do pomiaru przepuszczalności powietrza przez  przestrzenne materiały wysokoporowate, zwłaszcza przez tekstylia 3D

Numer patentu: 237629

Twórcy:
Zbigniew Mikołajczyk
Katarzyna Pieklak

Leszek Zawadzki


Dwuwarstwowa dzianina rządkowa o budowie kanałowej, o właściwościach termoregulacyjnych

Numer patentu: 238761

Twórcy:
Krzysztof Kowalski
Magdalena Kłonowska
Andrzej Golczyk


Dzianina do zastosowań chirurgicznych oraz sposób wytwarzania dzianiny do zastosowań chirurgicznych

Numer patentu: 238704

Twórcy:
Zbigniew Mikołajczyk
Kazimierz Kopias
Katarzyna Pieklak
Andrzej Golczyk
Witold Sujka
Małgorzata Chmielewska
Joanna Matras-Michalska
Tomasz Gąsiorowski


Dwuwarstwowa dzianina rządkowa przeznaczona na wyroby uciskowe

Numer patentu: 238195

Twórcy:
Krzysztof Kowalski
Magdalena Kłonowska
Witold Sujka


Urządzenie do pomiaru przepuszczalności powietrza przez przestrzenne materiały wysokoporowate, zwłaszcza tekstylia 3D

Numer patentu: 237156

Twórcy:
Zbigniew Mikołajczyk
Leszek Zawadzki
Katarzyna Pieklak
Bogusław Woźniak

0
2019

Tekstylna antena logarytmiczno-perodyczna

Numer patentu: 231019

Twórcy:
Michał Frydrysiak
Łukasz Tęsiorowski


Tekstylny układ dopasowania impedancji anteny tekstylnej

Numer patentu: 231056

Twórcy:
Michał Frydrysiak
Łukasz Tęsiorowski

0
2018

Przeszywana dzianina kolumienkowa

Numer patentu: 229737

Twórcy:
Zbigniew Mikołajczyk
Katarzyna Pieklak

0