Przejdź do treści

O Zakładzie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2023 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 września 2023r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Politechniki Łódzkiej oraz Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Łódzkiej Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych została zlikwidowana poprzez włączenie jej zasobów i zadań do Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych (I42) jako Zakład Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych.

Logo Zakładu Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych

 

Zakład Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych, a do roku 2017 Katedra powstała z połączenia dwóch jednostek  (⇒Zobacz historie ich powstania), tworzą dwa nieformalne zespoły:

logo zespołu dziewiarstwa

 

Zespół Dziewiarstwa,

logo zespołu maszyn włókienniczych

 

Zespół Maszyn Włókienniczych.

 

MOTTO ZAKŁADU

Inspirujemy studentów, aby dążyli do osiągnięcia sukcesu poprzez zidentyfikowanie swoich możliwości, rozwijanie ich do profesjonalizmu i odnalezienie dla siebie właściwego miejsca w pracy zawodowej. Dążymy do rozwoju ludzi kreatywnych, dając im wsparcie w realizacji ich pomysłów. Zachęcamy do wytrwałego realizowania projektów rozwijając u nich cierpliwość i pracowitość. Uczymy pracować w zespole, aby pokazać, że współpraca ludzi o różnych uzdolnieniach, wzajemnie się uzupełniających, zwiększa szanse na sukces. Oprócz wiedzy, rozwijamy umiejętność jej wykorzystania do realizacji praktycznych celów.

 

Skład osobowy Zakładu Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych stanowi 13 pracowników: w tym 2 profesorów, 5 adiunktów, 1 asystent, 2 pracowników technicznych, 2 pracowników administracyjnych oraz 1 pracownik z grupy robotniczej.

   ⇒ Zobacz skład osobowy zakładu.

Treść (rozbudowana)