Przejdź do treści

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe skierowane są do kandydatów na pracowników oraz obecnych pracowników służb BHP w zakładach pracy.


Baner reklamujący Studia Podyplomowe z BHP

Kierownik studiów: dr hab. inż. Michał Frydrysiak

mail: michal.frydrysiak@p.lodz.pl, tel. +48 42 631 33 90

Koordynator: dr inż. Marian Perlikowski

mail: marian.perlikowski@p.lodz.pl, tel. +48 42 631 33 91

Cel studiów:

Wykształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, nr 109, poz. 704) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, nr 246, poz. 2468) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2005, nr 117, poz. 986).

Absolwent, po ukończeniu studiów podyplomowych, może pracować na stanowisku inspektora i starszego inspektora bhp lub przypadku posiadania co najmniej rocznego stażu pracy w służbie BHP na wyższym stanowisku.

Zakres tematyczny studiów

Bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń. Certyfikacja i aspekty ekonomii w BHP. Programy szkoleń w zakresie BHP. Mikroklimat. Ergonomia i nadzór nad warunkami pracy. Organizacja i metody pracy służb BHP. Podstawy eksploatacji i instalacji urządzeń i sieci elektrycznych. Prace szczególnie niebezpieczne. Wypadki, Ocena ryzyka. Medyczna ochrona zdrowia. Zagrożenia pożarowe. Ochrona warunków pracy.

  • planowany czas trwania studiów: 2 semestry, rok akademicki 2023/24,
  • system studiów niestacjonarnych: w formie dwudniowych spotkań (sobota - niedziela) 6 razy w semestrze,
  • całkowita liczba godzin w programie: 238,
  • liczba uczestników warunkująca uruchomienie studiów: 25,
  • termin zgłoszeń: do rozpoczęcia zajęć,
  • kryteria przyjęć: posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjatu). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia się na studia.

Wymagane dokumenty/zasady naboru

Przyjęcie następuje na podstawie zgłoszeń elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej Rekrutacja PŁ poprzez:
https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/oferta-studiow-podyplomowych.

Po przekierowaniu na stronę PŁ, Studia Podyplomowe, prosimy o wybranie z listy „Bezpieczeństwo i higiena pracy” i dalej postępować zgodnie z instrukcją.

Opłata

Opłata za dwa semestry wynosi 3000 zł i może być rozłożona na 4 raty.

Sekretariat Zakładu Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych

90-543 Łódź, ul. Żeromskiego 116, PIĘTRO 2, pokój 257,
tel./fax: (0-42) 631-33-84,
e-mail: anna.wilanowska@p.lodz.pl

Lokalizacja Sekretariatu Studiów Podyplomowych "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy"

Mapa dojścia do sekretariatu po terenie Politechniki

 

Dodatkowe informacje

Słuchacz może uczestniczyć  w dodatkowym kursie na audytora wewnętrznego, zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO45001:2018.

Kurs za dodatkową opłatą, organizowany jest przez firmę Dekra z Warszawy.