Przejdź do treści

Pracownicy

Skład osobowy Zakładu Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych będącego w strukturze organizacyjnej Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych (I42) to 13 pracowników: w tym 2 profesorów, 5 adiunktów, 1 asystenta, 2 pracowników technicznych, 2 pracowników administracyjnych oraz 1 pracownika z grupy robotniczej i przedstawia się następująco:

Treść (rozbudowana)
Profesorowie
Zdjęcie portretowe Katarzyny Grabowskiej

  Dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych I42

  prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

  e-mail: katarzyna.grabowska@p.lodz.pl

  Tel. służbowy: 42 631-33-87

  Pokój nr: 119


Zdjęcie portretowe Zbigniewa Mikołajczyka

  Kierownik Zakładu Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych

  dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, profesor uczelni

  e-mail: zbigniew.mikolajczyk@p.lodz.pl

  Tel. służbowy: 42 631-33-88

  Pokój nr: 105

0
Adiunkci
Zdjęcie portretowe Michała Frydrysiaka

  dr hab. inż. Michał Frydrysiak

  e-mail: michal.frydrysiak@p.lodz.pl

  Tel. służbowy: 42 631-33-90

  Pokój nr: 260

  Profil ReserchGate


Grafika portretu kobiety

   dr inż. Magdalena Kłonowska

  e-mail: magdalena.klonowska@p.lodz.pl

  Tel. służbowy: 42 631-33-46

  Pokój nr: 124


Zdjęcie portretowe Kingi Stasik

  dr inż. Kinga Stasik

  e-mail: kinga.stasik@p.lodz.pl

  Tel. służbowy: 42 631-33-89

  Pokój nr: 255

  Profil WIKAMP


Grafika portretu kobiety

  dr inż. Katarzyna Pieklak

  e-mail: katarzyna.pieklak@p.lodz.pl

  Tel. służbowy: 42 631-33-38

  Pokój nr: 122

  Profil WIKAMP


Grafika portretu kobiety

  dr inż. Iwona Nowak

  e-mail: iwona.nowak@p.lodz.pl

  Tel. służbowy: 42 631-33-46

   Pokój nr: 123

0
Asystenci
Grafika portretu kobiety

  mgr inż. Aleksandra Prążyńska

  e-mail: aleksandra.prazynska@p.lodz.pl

  Tel. służbowy: 42 631-33-41

  Pokój nr: 5

0
Sekretariat
Grafika portretu kobiety

  Sekretariat Zespołu Dziewiarstwa

  Monika Kardacka

  e-mail: monika.kardacka@p.lodz.pl

  Tel. służbowy: 42 631-33-31

  Pokój nr: 121


Zdjęcie portretowe Anny Wilanowskiej

  Sekretariat Zespołu Maszyn Włókienniczych

  Anna Wilanowska

  e-mail: anna.wilanowska@p.lodz.pl

  Tel. służbowy: 42 631-33-84

  Pokój nr: 257

0
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Grafika portretu mężczyzny

  Andrzej Golczyk

  e-mail: andrzej.golczyk@p.lodz.pl

  Tel. służbowy: 42 631-33-30

  Pokój nr: 3


Zdjęcie portretowe Zbigniewa Pawliczaka

  mgr inż. Zbigniew Pawliczak

  e-mail: zbigniew.pawliczak@p.lodz.pl

  Tel. służbowy: 42 631-33-85

  Pokój nr: 261

0
Pracownicy gospodarczy
 
zdjęcie portretowe Dominiki Socik

  Dominika Socik

  e-mail: dominika.socik@p.lodz.pl

0
Doktoranci

  mgr inż. Aleksandra Walkowska

  e-mail: aleksandra.walkowska@dokt.p.lodz.pl


mgr inż. Patrycja Kaziur

e-mail: patrycja.kaziur@dokt.p.lodz.pl


mgr inż. Tomasz Frasoński

e-mail: tomasz.frasonski@dokt.p.lodz.pl

0