Przejdź do treści

Publikacje

Poniżej lista artykułów naukowych pracowników Zakładu Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych:

Treść (rozbudowana)
2023

już wkrótce...

0
2022
 1. Frydrysiak M.: Research of Textile Logarithmic - Aperiodic Antennas with a Matching Crcuit for Textronics Applications
   Textile Research Journal, ISSN 0040-5175
  DOI: 10.1177/00405175221084278

 2. Kaziur P., Mikołajczyk Z., Kłonowska M., Woźniak B.: Design Methodology and Technology of Textile Footwear
  Open Access Juarnal by MDPI, Materials, ISSN 1996-1944
  DOI: 10.3390/ma15165720

 3. Frydrysiak M., Pawliczak Z.: Textronics Pacer Knitted Material Tests as a Key Element of the Diagnostic System that Monitors above the Proper Level of Seat Vibration.
  Textile Research Journal, ISSN: 0040-5175
  DOI: 10.1177/00405175211062051

 4. Kowalski K., Kłonowska M., Sujka W., Latańska I., Kowalski T.: Computer-Assisted Modeling and Design of Compression Garments with Graded Unit Compression.
  Autex Research Journal, ISSN: 1470-9589
  DOI: 10.2478/aut-2020-0048

 5. Latańska I., Kowalski K., Kłonowska M., Jaworska A., Doś J., Karbowski K., Sujka W.: Biological Properties of Knitted Fabrics Used in Post-Burn Scar Rehabilitation.
  Autex Research Journal, ISSN: 1470-9589
  DOI: 10.2478/aut-2020-0058

 6. Mikołajczyk Z., Szałek A.: Analysis of Newborn Thermal Comfort in a Textile Incubator.
  Journal of the Textile Institute, ISSN: 0040-5000
  DOI: 10.1080/00405000.2021.1935419


Referaty w materiałach konferencyjnych:

 1. Mikołajczyk Z., Nowak I., Szewczyk M., Januszkiewicz Ł., Junak J.: Knitted Shields Against Electromagnetic Waves,
  World Textile Conference AUTEX 2022, Passion for Innovation, ISBN: 978-83-66741
  DOI: 10.34658/9788366741751.84

0
2021
 1. Frydrysiak M., Pawliczak Z.: Textronics Spacer Knitted Material Tests as a Key Element of the Diagnostic System that Monitors above the Proper Level of Seat Vibration
  Textile Research Journal, ISSN 0040-5175
  DOI: 10.1177/00405175211062051

 2. Mikołajczyk Z., Szałek A.: Thermal Analysis of Heating–Cooling Mat of Textile Incubator for Infants
  Autex Research Journal, ISSN 1470-9589
  DOI: 10.2478/aut-2021-0029

 3. Nowak I.: Innovative Knitted Fabrics Containing Lateral Propagation Optical Fibres Designed for Children with Autism – Preliminary Study
  Fibres & Textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666
  DOI: 10.5604/01.3001.0014.9300

 4. Frydrysiak E., Kunicka-Styczyńska A., Śmigielski K., Frydrysiak.: The Impact of Selected Essential Oils Applied to Non-Woven Viscose on Bacteria that Cause Lower Urinary Tract Infections – Preliminary Studies
  Molecules, ISSN 1420-3049
  DOI: 10.3390/molecules26226854

 5. Frydrysiak M., Pawliczak Z.: Vibro-insulation properties for spacer knitted fabric as a comparative study
  Journal of Industrial Textiles, ISSN 1528-0837
  DOI: 10.1177/1528083719888677

 6. Pieklak K., Szałek B., Mikołajczyk Z.: Empirical Analysis of the Impact Strength of Textile Knitted Barrier Meshes
  Autex Research Journal, ISSN 1470-9589
  DOI: 10.2478/aut-2020-0030

 7. Mikołajczyk Z., Nowak I., Kawiński A., Mik M.: Phototherapy in the Treatment of Diabetic Foot - A Preliminary Study
  Autex Research Journal, ISSN 1470-958
  DOI: 10.2478/aut-2021-0048

 8. Dziuba R., Grabowska K., Wawro D., Wietecha j., Wysokińska Z.: Natural Polymers on the Global and European Market - Presentation of Research Results in the Łukasiewicz Research Network – Institute of Biopolymers and Chemical Fibers-Case Studies on the Cellulose and Chitosan Fibers
  Autex Research Journal, ISSN 1470-958
  DOI: 10.2478/aut-2021-0033

 9. Adamski R., Siuta D., Kukfisz B., Frydrysiak M., Prochoń M.: Integration of Safety Aspectsin Modeling of Superheated Steam Flash Drying of Tobacco
  Energies, ISSN:1996-1073
  DOI: 10.3390/en14185927

 10. Jaszczak M., Sąsiadek-Andrzejczak E., Grabowska K.: AUTEX 2022 – 21st World TextileConference Announcement
  Autex Research Journal, ISSN: 1470-9589
  DOI: 10.2478/aut-2021-0060

0
2020
 1. Michalak A., Kuchar M., Mikołajczyk Z.: Impact of Whip Roller Parameters on Warp Dynamic Loads for 3D Fabrics Made on a Four-Comb Warp-Knitting Machine
  Autex Research Journal, ISSN 1470-9589
  DOI: 10.2478/aut-2019-0025

 2. Kowalski K., Kłonowska M., Ilska A.: Selecting Appropriate Longitudinal Rigidity of Knitted Fabric in Compression Products of Standardised Size
  Fibres & Textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666
  DOI: 10.5604/01.3001.0013.9017

 3. Frydrysiak M.: Comparison of Textile Resistive Humidity Sensors Made by Sputtering, Printing
  Fibres & Textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666
  DOI: 10.5604/01.3001.0014.2391

 4. Mikołajczyk Z., Szałek B., Pieklak K.: Optimization of Dynamic Mechanical Properties of Knitted Barrier Meshes
  Autex Research Journal, ISSN 1470-9589
  DOI: 10.2478/aut-2020-0042

 5. Wysokińska Z., Czjkowski T., Grabowska K.: Nonwovens: Global Trends in World Economy, European Foreign Trade, and Selected Case Studies from Poland and Asian Brics Countries
  Autex Research Journal, ISSN 1470-9589
  DOI: 10.2478/aut-2020-0028

 6. Michalak A., Mikołajczyk Z.: Functional Model of a Warp-Knitted Machine for Producing 3D Technical Knitted Fabrics
  Fibres & Textiles in Eastern Europe, ISSN: 1230-3666
  DOI: 10.5604/01.3001.0014.2393


Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 1. Czaplicki Z., Mikołajczyk Z., Prążyńska A.: Polskie owczarstwo w 2019 roku
  Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, ISSN: 1731-8645
  DOI: 10.15199/60.2020.10-11.1
0
2019
 1. Barburski M., Błaszczak J., Pawliczak Z.: Influence of Designs of Weaves on Acoustic Attenuation of Fabrics
  Journal of Industrial Textiles, ISSN: 1528-0837
  DOI: 10.1177/1528083718769945

 2. Marciniak K., Grabowska K., Stempień Z., Ciesielska-Wróbel I.: Shielding of Electromagnetic Radiation by Multilayer Textile Sets
  Textile Research Journal, ISSN: 0040-5175
  DOI: 10.1177/0040517518760749

 3. Mikołajczyk Z., Pieklak K., Roszak A.: Knitted Meshes for Reinforcing Building Composites
  Fibres & Textiles in Eastern Europe, ISSN: 1230-3666
  DOI: 10.5604/01.3001.0013.1826


Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 1. Czaplicki Z., Mikołajczyk Z., Prążyńska A.: Polskie owczarstwo w 2017 roku
  Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, ISSN: 1731-8645
  DOI: 10.15199/60.2019.03.1

 2. Czaplicki Z., Mikołajczyk Z., Prążyńska A.: Polskie owczarstwo w 2018 roku
  Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, ISSN: 1731-8645
  DOI: 10.15199/60.2019.12.2

 3. Prążyńska A., Kaziur P.: Nowe technologie wytwarzania butów tekstylnych. Cz. 1.
  Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, ISSN: 1731-8645

 4. Prążyńska A., Kaziur P.: Nowe technologie wytwarzania butów tekstylnych. Cz. 2.
  Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, ISSN: 1731-8645


Referaty w materiałach konferencyjnych

 1. Pawliczak Z., Frydrysiak M.: Vibro-Insulation Properties of Spacer Knitted Fabrics (poster)
  1st International Conference Functional and Engineering Materials - FEM 2019, ISBN: 978-83-955366


Książki

 1. Grabowska K.: Fancy Threads
  Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, ISBN 978-83-7283-969-5
  DOI: 10.34658.9788372839695

0